چگونه ازمهارت مورد ادعای متقاضیان کار مطمئن شویم؟

اقتباس از کتاب The Right Way to Conduct a Job Interview توسط Michael Mauboussin

یکی از مهمترین اهداف هر مصاحبۀ استخدام، اطمینان از ادعاهای افراد متقاضی کار می باشد. به عبارت دیگر افراد به هنگام استخدام در رزومۀ خود از مهارتهائی سخن به میان می آورند که اطمینان از صحت و سقم آن برای کارفرما، امری چالش برانگیز است.

 چه بسا برخی از کارفرمایان بر اساس همین ادعا ها افرادی را استخدام می کنند اما پس از چندی متوجه می شوند که شکاف زیادی بین توانمندی های فرد و آنچه که ادعا می کرده وجود دارد. هزینۀ این تجربه برای کارفرمایان گاهی بسیار گران تمام می شود و علاوه بر اتلاف وقت و منابع مالی سازمان، موجب برخی حاشیه های  غیر ضروری و انحرافی در حوزۀ منابع انسانی نیز می گردد. لذا برای جلوگیری از این هزینه های سازمانی بایستی بتوان در همان مصاحبه اولیه به بالاترین درک از توانمندی های متقاضی کار دسترسی پیدا کنیم. ما در اینجا به دو نکتۀ ساده برای درک عمق دانش ، تجربه، و ابتکار عمل افراد به هنگام مصاحبۀ استخدام اشاره می کنیم:

  • پرسشهای "چگونه .....؟" و "چرا .....؟" بپرسید. زمانی که مصاحبه شونده از موفقیت های خود صحبت به میان می آورد، باید تا آنجا که می توانیم به علل، عوامل، و چگونگی کسب این توفیق ها دسترسی پیدا کنیم. این کار را با پرسشهائی نظیر چگونه آن کار را انجام دادید؟ یا چرا آن کار را انجام دادید؟ آنقدر ادامه دهیم تا مصاحبه شونده دیگر قادر به پاسخ نباشد. این روند همیشه کار ساده و راحتی نیست بخصوص که ممکن است پاسخ دهنده با جوابهای انحرافی و یا نشان دادن واکنش های هیجانی (عصبانیت یا ناراحتی و دلخوری) از موضوع طفره برود، اما در هر صورت علائم و شواهدی مبنی بر توانمندی های واقعی مصاحبه شونده را به نمایش می گذارد.
  • همیشه یک کمک مصاحبه کننده همراه داشته باشید. وقتی دو نفری مصاحبه می کنیم، یکی می تواند بر پرسیدن پرسشهای درست متمرکز شود و دیگری می تواند با تمام حواس بر واکنش ها و پاسخهای مصاحبه شونده تمرکز کند و آنها را برای جلسۀ بررسی و تصمیم گیری یادداشت کند.

با آرزوی توفیق برای مصاحبه شوندگان و مصاحبه کنندگان شغلی و به امید اینکه اوقات افراد و سازمانها با انتخابهای نادرست به هدر نرود

تلفن تماس :09121269382

/ 0 نظر / 13 بازدید