2 نکته برای شناخت نقاط کور تصمیم گیری

 منبع: هاروارد بیزنس ری ویو

همگی ما هنگام تصمیم گیری هایمان با نقاطی کور مواجه می شویم که به آن سوگیری شناختی نیز می گویند. اما چگونه می توانیم بر این نقطه ضعف که تعریفی از آن نداریم ، غلبه کنیم؟ اجازه دهید کار را از آنجا شروع کنیم که  خودآگاهی کامل، هستۀ مرکزی توانمندی یک رهبری شایسته است لذا باید گامهائی را در راستای حذف غفلتهای خود طراحی کنیم.

  • سوگیری تأئیدی اشاره به گرایشی می کند که هنگام دریافت اطلاعات جدید سعی می کنیم تا آن را با دانسته های قبلی خود از آن موضوع یا مسئله، تطبیق دهیم. امکان ندارد چنین سوگیری را با فرضیه های خودمان به چالش بکشیم.
  • سوگیری مقایسه ای به گرایشی اشاره دارد که به ما یادآوری میکند تصمیم گیری مشابه قبلی خیلی هم سخت و پیچیده نبود لذا بدینوسیله توان ما برای تحلیل دقیق شرایط را تحت تأثیر قرار می دهد. برای احتراز از این سوگیری حد اقل می توان یک حافظۀ مکتوب از طریق ثبت یادداشتهای جلسات ایجاد کرد زیرا بدینوسیله کمتر ممکن است در مرور اتفاقات گذشته دچار ساده انگاری شد.

مواظب عینک های نامرئی که بر چشم داریم باشیم

 

/ 0 نظر / 16 بازدید