قرار نیست همه مسائل را رئیس حل کند

اقتباس از مقالۀ تیم های خود مدیریت توسط آمیت مایمون

همه دوست دارند حل مسائل را به رئیس بسپارند شاید به این علت که در اولویت بندی اهمیت کارها با هم توافق ندارند و یا اینکه نمیدانند چه سر رسیدی برای انجام کارها تعریف کنند. اما برای همه (از جمله خودمان ، همکارانمان و حتی خود رئیس) بهتر است که اینگونه مسائل را بدون درگیر کردن افراد بالای سازمان بین خودمان حل و فصل کنیم. دیدگاه مان در مورد مسائل را تغییر دهیم و آنها را مقدمه ای برای نگرانی و جرّ و بحث و اختلاف در بین همکاران مد نظر قرار ندهیم بلکه به آنها به عنوان فرصتی برای رشد گروه و تیم (که قادر می شود مسائلی را حل کند) بنگریم و برای ایجاد این توانائی تلاش کنیم.

از تمامی افراد تیم مان بخواهیم تا به مشارکت در حل اختلافات و سر و سامان دادن به تفاوتهای دیدگاهی به صورت باز و شفاف، پایبند و متعهد بمانند. آنگاه رفتار و عملکرد صحیح را مدل قرار دهیم. به آرامی ایده ها و نقطه نظرات مان را با یکدیگر به اشتراک بگذاریم حتی اگر در تضاد کامل با دیدگاه همکارمان باشد و قول بدهیم از متهم کردن یکدیگر در هنگام بروز اختلاف نظر شدیداً پر هیز کنیم.

 تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 74 بازدید