گفتن نه بخشی از موفقیت است

برگرفته شده از مقالۀ مرتبط توسط : اد باتیستا 24 ژانویه  2014

موفقیت غالباً با منعطف بودن و بله گفتن به فرصتهائی که بر سر راهمان ظاهر می شوند، بوجود می آید اما با جلو رفتن بایستی فرصتها را اولویت بندی کنیم زیرا درغیر اینصورت با مشغول شدن به فرصتهائی برنزی بناچار فرصتهای طلائی را از دست می دهیم. این نکات می تواند به ما کمک کند تا به برخی فرصتهای برنزی که جلوتر از فرصتهای طلائی خودنمائی می کنند، نه بگوئیم:

  • ترمز کنیم. احساس نگرانی ناشی از امکان نه گفتن می تواند به شرایطی هیجانی منجر گردد که ظرفیت ما برای پردازش اطلاعات و مرور بر انتخابها را تحت تأثیر قرار دهد. با کم کردن سرعت تعاملات و یا تصمیم گیری می توان بر اوضاع مسلط شد و درست ترین گزینه  و نه گزینه ای که موجب نگرانی ما شده است را انتخاب کرد.
  • نه گفتن را تمرین کنیم. نه گفتن مانند هر مهارت شخصی دیگر است و در ابتدا احساس ناشی بودن را به فرد القاء می کند اما با تمرین کردن مهارت نه گفتن را می توان ملکه کرد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید