منحنی گرایش بازار برای محصولات و خدمات فن آوری پیشرفته

نوآوران آغاز و با طبقه مصرف کنندگان اولیه ادامه پیدا می کند. آنگاه نفوذ " اوج" می گیرد و این اوج با بالا رفتن سطح آگاهی از این فن آوری و امتیازات ناشی از آن، افزایش پیدا می کند. فرآیند فراگیری ادامه پیدا می کند تا سطوح نفوذ بازار به " تمام پتانسیل بازار" تسری پیدا کند. نغییر و تحول بازار با چالش تداوم و حفظ سهم بازار مواجه خواهد بود تا این سهم پس از مدتی به سطوح پائین کاهش پیدا نکند.

در حالیکه هر محصول دارای پویائی و چرخه عمر خود می باشد، اما می توان به طور کلی از شش استراتژی برای تسهیل و تسریع تغییر و تحول بازار نام برد:

1. یک بخش بازار که پس از ارائه این محصول جدی بیشترین نیاز برای خریدآن خواهد داشت را شناسائی و انتخاب کنید. این موضوع کمک می کند تا علت نیاز فوری مشتریان هدف، توضیح داده شود.

2. به عواملی بیندیشید که محصول را از نظر مشتری هدف شما، "تکمیل" می نماید. گاهی این موضوع به مفهوم کاهش و تعدیل ویژگی های  استفاده از محصول می باشد تا این ویژگی ها متناسب با یک منظور و کاربرد تعدیل گردد.

3. طرفها و شرکاء کاری برای ارائه یک محصول کامل را انتخاب کنید. انجام چنین کاری اگر نه غیر ممکن اما بسیار غامض است.

4. یک کانال مشتری –  محور برای سیستم توزیع راه بیاندازید تا مشتریان به راحتی بتوانند خرید خود را انجام دهند.

5. محصول را مبتنی بر ارزشی که به مشتری ارائه می نماید بدون آنکه خیلی فراتر از راه حلهای جایگزین بروید، قیمت گذاری کنید. اطمینان حاصل نمائید که این محصول با کانال فروش تناسب دارد.

6. به جایگاه محصول در اذهان مشتریان و نحوه ترویج آن به عنوان رهبر بازار و در مقایسه با رقبا فکر کنید. از تکنیکهای اطلاع رسانی مناسب  برای انواع مشتریان هدف تان استفاده نمائید .

تلفن تماس : ٠٩١٢١٢۶٩٣٨٢

/ 0 نظر / 9 بازدید