فروش به مشتری ها با افزایش شناخت از آنها

منبع : HBR  اول نوامبر 2011

تنها با درک واقعی و دقیق مشتری ها می توان به آنها چیزی را ارائه کرد که لازم دارند. فناوری این امکان را بوجود آورده است تا شناخت عمیق تری از مشتری فراهم آوریم در اینجا به سه راهکار برای تعمیق شناخت از مشتری ها اشاره می شود با بکار بستن آنها به کسب و کار خود جان تازه ای بدمیم:


  • جمع آوری اطلاعات مشتری: از هر تعامل و تماس با مشتری به عنوان یک فرصت برای جمع آوری داده ها در مورد وی بهره ببریم و بر اطلاعاتی که مشتری در مورد خودش ارائه می دهد اکتفا نکنیم. این اطلاعات بایستی متمرکز بر رفتار و ترجیجات مشتری باشد.

  • تقسیم بندی و فیلتر کردن داده ها: برای ایجاد یک راهبرد و استراتژی بازاریابی بهتر است از بخش های کوچکتر بازار و نه تمام بازار استفاده کنیم. با فیلتر کردن صحیح داده ها می توانیم درک درستی از مشتری ها در سطحی مشخص تر و دقیق تر فراهم کنیم.

  • شناسائی و نوازش مشتریان مهم : به جای حسابگری بر اینکه هر مشتری در هر معامله چه مقدار برای کسب و کار ما سود ایجاد می کند بهتر است پتانسیل مشتری را برای دورۀ طولانی تر بررسی و مورد نظر قرار دهیم. این نگاه بلند مدت به ما کمک می کند تا مشتریان اصلی که وفاداری آنها برای کسب و کار ما سود دراز مدت ایجاد می کنند را شناسائی کنیم.
/ 0 نظر / 12 بازدید