چگونه یک مدیر قد کوتاه (نامدیر) نباشیم

توسط: M.M.Wilkins

اگر یک نامدیر باشیم حتی متوجه این موضوع هم نمی شویم البته دیگران با دیدن برخی علائم این ناتوانی را تشخیص می دهند. در اینجا به برخی ویژگی های مدیران قدکوتاه اشاره می شود:

  • هیچگاه از فعالیت کارکنان رضایت ندارند.

  • اگر کار به نحوی دیگر انجام شود و به نتیجه برسد، ناراحت می شوند.

  • وارد جزئیات انجام کارها می شوند و با کشف اشتباهات کارکنان احساس غرور و رضایت می کنند.

 

آنچه می گویند

آنچه منظورشان است

اگر اینکاررا خودم انجام دهم، وقتم هدر نمی رود

ارزش نداره این کار را به دیگری بسپارم تا انجام دهد چون به هر حال نمی تونه آن را درست انجام بده

اگر اشتباهی رخ بده خیلی چیزها به مخاطره می افته

مطابق با استانداردهایم، نمیتوانم به آنها اعتماد کنم که این کار را انجام بدهند

اگر کار را بموقع تحویل ندهم به اعتبارم صدمه می خوره

اگر کار را مدام سرکشی نکنم، انجام نمی شود

اگر خودم دخالت نکنم همه چیز به هم میریزد

یکبار وقتی کنترل کردم دیدم اشتباه وجود دارد و دیگر نمی خواهم ریسک کنم

رئیسم دوست دارد که من درگیر کارهای کارکنانم باشم

اگر درگیر کارها نباشم چطور می توانم شایستگی هایم را اثبات کنم

  این بهانه ها بجز تخریب روحیه و تضعیف کار تیمی راه به جائی نمی برد. بهتر است بجای دلیل آوردن برای انجام این روش مدیریت به این فکر کنیم چرا نباید اینگونه کارکنان را اداره کنیم.

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 108 بازدید