بحران بعدی برای سال 2011 در راه است

این رکود یک رکود با منحنی نزول دو مرحله ای است، آدمهای بسیار با سواد و باهوشی هستند. به عنوان مثال یکی از این افراد استاد دانشگاه هاروارد می باشد؛ آقای پروفسور Martin Feldstein که طی مصاحبه اخیرش با شبکه CNBC اعلام کرده است : محرکهای بسیاری این رشد را تا سال 2010 تقویت می نماید و ما طی سال 2011 در آستانه فاز دوم این منحنی نزول قرار می گیریم.

شریک قدیمی من و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل Parthenon Group ، آقای "بیل آختمایر" با این نظریه موافق است که بالاخره اقتصاد کلان بر موانع و مسائلی که طی سالهای گذشته و آتی بر سر راه دارد، فائق خواهد آمد. در اینجا به بخشها ئی از مصاحبه با ایشان اشاره می کنم:

به نظر شما طی دو سال آینده بایستی منتظر چه چیزهائی باشیم و منتظر چه چیزهائی نباشیم؟

به نظر من تا یکسال و نیم آینده یعنی پایان سال 2010، اوضاع خوبی خواهیم داشت. اما در سالهای 2011 و 2012 با طوفانهای شدید اقتصادی مواجه خواهیم شد.

چرا طوفانهای اقتصادی در سال 2011 و 2012 رخ خواهد داد؟

علت اصلی پایبندی شدید این دولت به موضوعات قشنگ و جذاب "بهداشت" و "گرم شدن" زمین است. این موضوعات بار هزینه ای بسیار زیادی را بر دوش دولت خواهد گذارد. هزینه اجرای این دو برنامه به همراه یکدیگر و پایبندی به الزامات تأمین بودجه آن از طریق افزایش مالیات، موجب اثرات مخربی بر رشد اقتصادی خواهد گردید.

چرا اوضاع طی یک سال و نیم آینده خوب و رو به بهبود به نظر می رسد؟

قواعد و قوانین اقتصاد کلان غیر قابل اجتناب هستند. شما از آنچه قبلاً اتفاق افتاده است بهره مند می شوید و بدینترتیب فکر می کنم که عوامل و متغیر های متعددی باعث این رشد می شوند اما اثرات اقتصادی حاصل از اقدامات ما نتایج خاص خود را به دنبال خواهد داشت و وقتی همه می فهمند چه اتفاقی افتاده است که کار از کار گذشته است و بایستی آماده و پذیرای نتایج آن اقدامات اقتصادی گذشته باشند و این اتفاق به نظر من در سالهای 2011 و 2012 به وقوع خواهد پیوست.

شما به مدیران اجرائی مشاوره می دهید، فرض بر اینکه خودتان یک مدیر اجرائی بودید به چه اقدامی دست می زدید؟

من شدیداً بر سرمایه گذاری در بازارهای خارجی این کشور(ایالات متحده)، متمرکز می شدم. به درجه ای که دارای جاپائی جهانی باشید ، می توانید از این رکود در امان بمانید به شرط آنکه در آسیا و یا کشورهای درحال توسعه بیش از اندازه سرمایه گذاری نکنید. این برون رفت از ذهنیت تان در آمریکا، منبع رشد خواهد بود. من همچنین به هر نحو ممکن سعی می کردم تا در کشورهای غربی به سهمی از سرمایه گذاری، قیمت گذاری و یا هر اقدامی که به جایگاه من در بازار کمک نماید، دسترسی پیدا کنم. اگر در چنین موقعیتی نبودم و یا فکر می کردم که به چنین جایگاهی نمی رسم آنوقت این کسب و کار را می بوسیدم و کنار می گذاشتم . البته باید در نظر داشت که این کسب و کارها هم با مسائل خاص خود مواجه خواهند بود.

این توصیه ها برای کسانی که در موقعیت قدرت باشند خوب است اما اگر کسب و کار شما در نیمه پائینی قرار داشته باشد و همانند انبوه کسب و کارها از شرایط خوبی برخوردار نباشد چه؟

اوضاع فروش خوب خواهد بود، بخصوص در سال 2010. ارزشها بالا می آیند و آنها از آنچه طی دو سال گذشته بر سرشان آمده است بهتر خواهند بود، اما اوضاعشان به خوبی سال 2007 نخواهد شد.

فکر می کنید دسترسی به وام در چنین اوضاعی برای حمایت از این کسب و کارها ، وجود خواهد داشت ؟

در چنین شرایطی وام در دسترس خواهد بود اما پس از چندی این دسترسی به وام تا اندازه ای محدود می شود.

وضعیت تورم چگونه خواهد بود؟

درحال حاضر این تورم بسیار کم خواهد بود اما سالهای 2010 و 2011 با رشد تورم مواجه خواهیم شد.

توصیه نهائی؟

توصیه نهائی همان بحث سهم بازار است. هرچه سهم بازارنسبی بیشتری داشته باشید یعنی فاصله شما با رقیبتان زیاد باشد، آنگاه اوضاع بهتری خواهید داشت.

تلفن تماس : ٠٩١٢١٢۶٩٣٨٢

/ 0 نظر / 12 بازدید