# ospp

ماتریس تعیین موقعیت بهینۀ عملکرد استراتژیک (OSPP)

این هر دو نوع ارزیابی (آنسوف و دیگر ماتریس های موقعیت یاب شرکتی)، از ابزارهای فوق العاده ارزشمندی برای شرکتها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 284 بازدید