# کمپین_حسی

نتایج تحقیقات 2011 انجمن بازاریابی حسی

·       توصیه محصول از طریق اشخاص مؤثرتراست تا از طریق رسانه های اجتماعی. ·        کمپین های حسی با هدف افزایش فروش می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 45 بازدید