# نوآوری

پرسشهائی که نوآوران موفق می پرسند

اقتباس از مقالۀ هشت پرسش مهم برای هر نوآور تجاری اثر اسکات آنتونی زیاد پرسیدن یکی از ویژگی های افراد نوآوراست. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 55 بازدید