# فرهنگ_سازمانی

سه روش برای شناخت تناسب فرهنگی کاندیدای شغل با شرکت

نکته های مدیریتی در هنگام استخدام نیرو منبع: هاروارد بیزنس ری ویو بسیاری از متخصصین امر استخدام ابتدا بر تناسب فرهنگی ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 40 بازدید