# فرابرنامه_ها

ایجاد یک رابطۀ اثربخش ؛ آیا مخاطب دارای چارچوب ارجاع درونی یا بیرونی است؟

براستی تفاوت این دو چارچوب ارجاع در کجاست؟ اگر ما دارای یک چارچوب ارجاع درونی باشیم، مثلاً می توانیم یک ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 71 بازدید