# تجربۀ_مشتری

مدیران منابع انسانی توجه داشته باشند :

  انگیزش افراد نقاط تماس (تجربۀ مشتری) مهمتر است    برگرفته شده از : رمز رضایت مشتریان توسط دیلیپ باتاچارجی، بروس جونز، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید