# تبلیغات_و_حافظه

تبلیغات و هفت نقصان حافظه

نا پایداری، عدم حضور ذهن، انسداد، سوء اسناد، توان پیشنهاد دهندگی، سوگیری و مداومت. بیشتر مطالبی را که Schacter  بدانها اشاره ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید