# بازاریابی_و_دموکراسی

خوب عالی تر: چگونه بازاریابی خوب زمینه ساز دموکراسی بهتر می گردد

جدولی که در زیر می آید برگرفته شده از همین کتاب است که به مقایسه پارادیم حاکم بر انسان با ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید