# بازاریابی_حسی_در_برابر_بازاریابی_میدانی

بازاریابی حسی در برابر بازاریابی میدانی : تفاوت را تجربه کنید

انجمن بازاریابی مستقیم انگلستان(DMA) که بزرگترین انجمن تجاری در بازاریابی و ارتباطات است، بازاریابی میدانی را اینگونه تعریف می کند:" ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 139 بازدید