# اطلاعات_مرتبط_با_کار

جمع آوری اطلاعات : اطلاعات از مهمترین الزامات تصمیم گیری است

   ·     داده های محیطی، و    ·      داده های مرتبط با کار منظور از جمع آوری داده های محیطی، ساخت و ایجاد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 125 بازدید