خوب عالی تر: چگونه بازاریابی خوب زمینه ساز دموکراسی بهتر می گردد

جدولی که در زیر می آید برگرفته شده از همین کتاب است که به مقایسه پارادیم حاکم بر انسان با تفکر اقتصادی در برابر انسان با تفکر بازاریابی می پردازد و توجه به آن خالی از لطف نیست :

انسان با تفکر اقتصادی

انسان با تفکر بازاریابی

بایستی عاقلانه رفتار نمود.

بایستی گاهی عاقلانه و گاهی هم غیر عاقلانه رفتار کرد.

انسان با محرکهای مشهود و غیر مشهود به اقدام دست می زند با عواملی درونی و همچنین بیرونی.

انسان تلاش می نماید تا در معاملات به بالاترین سطح از رضایت،دسترسی پیدا کند.

انسان با تبادل ارزش و نیز تبادل نمادهائی که به موضوعات روانشناسی و اجتماعی مرتبط می شود، ارضاء می گردد.

 

اگرچه بازاریاب گاهگاهی تلاش می نماید تا منافع خود را افزایش دهد، با اینحال در برخی مواقع نیز مبادلات خود را با کمترین سود شخصی به انجام می رساند

انسان بایستی اطلاعات کامل در خصوص راههای جایگزین ممکن، برای معاملات خود را داشته باشد.

یک بازاریاب اگرچه در معاملات خود با کمبود اطلاعات مواجه می گردد، اما کار را به بهترین وجه ممکن و با کمترین ضایعات به پیش می برد و گاهی بدون محاسبه هزینه و سود مترتب بر مبادلات اجتماعی و اقتصادی ، آنها را به انجام می رساند.

معاملات به طور نسبی از تأثیر عوامل خارجی در امان هستند.

مبادلات در خلأ محقق نمی شوند و موکول به چارچوبهای فردی و اجتماعی از قبیل قانون، اخلاق، عرف، اقناع، و امثال آن می باشند.

 

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 11 بازدید