سه نکته برای افزایش مهارت شنیداری مدیران

منبع : HBR مورخ ده مارس 2014

شنیدن دیدگاهها و نقطه نظرات دیگران به شیوه ای فعالانه، می تواند به وسعت درک ما از دیگران بسیار کمک کند. این مهارت می تواند به بیشترین ادراک ما از کارکنان بیانجامد و نهایتاً توان ما در رهبری کسب و کارمان را ارتقاء دهد. برای توانائی بیشتر در این زمینه به سه نکته زیر توجه و آن را تمرین کنیم:

  • متوجۀ علائم غیر گفتاری باشیم. مثلاً لحن گفتار، حالت چهره، و دیگر نمادهای زبان تن را مورد توجه قرار دهیم. نکاتی که به زبان نمی آورند را مورد کنکاش قرار دهیم بطور مثال بپرسیم "به نظر خوشحال، هیجان زده، ناراحت، عصبانی، و .... می آئید، دوست دارم در مورد مطلبی که گفتید بیشتر بشنوم".
  • به طرف مقابل اطمینان بدهیم که حرفهایش را فهمیدیم. این کار را با واکنش های مناسب گفتاری مانند برخی پرسشهای مرتبط، توضیح و تعبیر حرفهای طرف مقابل و درخواست تأئید از ایشان (یعنی منظورتان این است که ....) و البته غیر گفتاری نظیر حالتهای صورتمان، تماسهای چشمی، و سرتکان دادن (به مفهوم تأئید سخنان ) ایشان می توان انجام داد.
  • برای اینکه به طرف مقابل بگوئیم حرفهایش را از یاد نبرده ایم بهتر است در پایان نکات اصلی پیام وی را دوباره با خودش مرور کنیم.

علم و هنر ارتباط برقرار کردن، از مهمترین مهارتهای مدیریتی است

/ 0 نظر / 73 بازدید