کنترل (کارهای دردست اقدام)

منبع : HBR مورخ 13 دسامبر 2011

داشتن یک فهرست به هم ریخته از "کارهای در دست اقدام" می تواند خود باعث سردر گمی در اولویت بندی کارها شود. اگر بر این باورید زمان تان صرف اجرای کارهای مختلفی می شود و در آخر احساس می کنید کارهای تان به انجام نرسیده است، در این صورت به شما توصیه می شود این متن کوتاه را مطالعه فرمائید:


  1. تمامی کارها را بنویسید : همه کارهائی که باید انجام شود را ابتدا فهرست کنید و تعیین کنید کدامیک به آسانی قابل انجام و کدامیک سخت تر و پیچیده تر است.

  2. ابتدا تعدادی از کارهای آسان را انجام دهید: حدود پانزده دقیقه از زمان را صرف انجام کارهای ساده تر و آسان تر کنید. در این شرایط بر سرعت تمرکز داشته باشید مثلاً برخی تلفن ها که بسرعت قابل انجام هستند، یا برخی ایمیل ها که بسرعت قابل پاسخگوئی هستند و ... تا هر چه بیشتر از "کارهای در دست اقدام" موجود در فهرست به انجام برسند و حذف شوند.

  3. انجام کارهای وقت گیرتر و سخت تر: از منشی بخواهید تلفن های تان را وصل نکند و موبال تان را نیز خاموش کنید. تمامی پنجره های باز روی کامپیوتر را ببندید، و بر کارهای مهم تر متمرکز شوید. این کار را به مدت 35 دقیقه بطور ممتد و بدون وقفه انجام دهید.

  4. استراحت کنید: پس از 35 دقیقه، اکنون حدود 10 دقیقه استراحت کنید و دوباره به مرحله دوم برگردید.
/ 0 نظر / 6 بازدید