برای جذب استعدادهای برتر، باید شغلی معنی دار ارائه کرد

برگرفته شده از کتاب : آنچه متقاضیان کار می خواهند  توسط  Nathaniel Koloc

افراد با استعداد حقوق بالا می خواهند و در پی مشاغل با ثبات هستند، اما از همه مهمتر به دنبال کارهائی هستند تا بتوانند اهداف والائی را محقق کنند. در اینجا به نکاتی اشاره می شود که یک کسب و کار می تواند طی آن به کاندیداهای استخدام نقشهای جذابی را ارائه کند:

  • در مورد تأثیر گذاری کسب و کارمان جدی باشیم. تأثیرات مثبتی که کسب و کارمان می خواهد در بازار ایجاد کند را صراحتاً تعیین کنیم. نیازی نیست که برای این منظور حتماً یک مؤسسه اجتماعی باشیم. هرکسب و کار دارای یک فلسفۀ وجودی است که مبتنی بر آن برای محیط خود فایده ایجاد می کند. آن را تعیین کنیم.
  • این موضوع را به صراحت و زیبائی بیان کنیم. چه آن را بازاریابی به نامیم یا داستان سرائی، فقط باید مطمئن شد که در مورد مأموریت کسب و کارمان  با دیگران بدرستی ارتباط برقرار کنیم. تلاش نمائیم  تندیس کسب و کارمان را با زیبائی و جذابیت تمام بتراشیم.
  • نقشهائی برای آینده شغلی این افراد، طراحی کنیم. بسیاری از آدمها شغل را مانند پله های نردبان می بینند و توانمندیها یا صلاحیتهای رسیدن به پله های بالاتر برای شان بسیار مهم است. آنها بدینوسیله به زندگی خود معنی و مفهوم می بخشند. اگر به این نکتۀ مهم و نیاز اساسی این دسته از افراد توجه نکنیم در حفظ و نگاهداری استعدادهائی که به سختی جذب کرده ایم ناتوان خواهیم بود.
کارکردن با آدمها مثل کار کردن با ابزار ساده نیست (موفق باشید)
/ 0 نظر / 9 بازدید