به حرف مشتریان گوش نکنید (رفتار آنها را ارزیابی کنید)

برگرفته شده از کتاب "دیگر به حرف مشتریان گوش نکنید" توسط استیو مارتین

تمامی کسب و کارها به دنبال یافتن عواملی هستند که بر مشتریان تأثیر می گذارد. بنابراین آنها درپی پرسش از مشتریان و یافتن پاسخ های آنان و دسته بندی این پاسخ ها و نهایتاً تغییر فرآیندهای سازمانی خود منطبق با این پاسخ ها می باشند. اما در اینجا یک اشکال بنیادین وجود دارد و آن اینکه در بیشتر مواقع این پاسخ ها هیچ ارتباطی با عملکرد و رفتار مشتریان ندارد و تنها واکنش طبیعی آنها (با انگیزه های گوناگون به پرسش و شرایطی که این پرسش مطرح می شود) است.حتی در اکثر مواقع آنها پاسخ صحیح را نیز نمی دانند اما مطالبی را بیان می کنند. این به آن علت نیست که نمی خواهند پاسخ شما را بدهند بلکه به این دلیل است که واقعاً از رفتار خود در شرایط گوناگون تحلیل درست و قابل بیانی ندارند.

پرسیدن اینکه چه چیز ممکن است در آینده موجب شود تا دوباره از ما خرید کنید می تواند مانند این سئوال باشد که به من بگوئید "زمانیکه راجع به آنچه به شما گفتم فکر نمی کنید، چکار خواهید کرد". به جای شنیدن حرفهای مشتری بهتر است رفتار وی را ارزیابی کنیم. چند مورد مطالعه و تحقیق میدانی راه بیندازید و این رفتارها را بدرستی نظارت و ارزیابی کنید. در بیشتر موارد این نوع بررسی ها بسیار ارزان تر از تحقیقات قراردادی بازاریابی تمام می شود و نتایج بسیار روشنگرانه و خالی از ابهام خواهد بود.

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 10 بازدید