افرادتان را تشویق کنید تا شما را به چالش بکشند

اقتباس از "هر رهبری نیازمند کسی است که او را به چالش بکشد" اثر نورینا هرتز

ما همگی با افرادی مواجه هستیم که باورهای مان را مورد تأئید قرار می دهند. اما مخالفت و عدم توافق موجب می شود تا تصمیم گیری هوشمندانه تر و دقیق تری داشته باشیم. واقعیت این است که هنوز رهبران معدودی هستند که به دنبال کسی برای به چالش کشیدن نظراتشان باشند.

آیا شما هم جزء کسانی هستید که به تیم شان تلویحاً یا علناً اعلام می کنند منتظر شنیدن و دیدن چیزی به غیر از آنچه که نقطه نظرتان است نیستید!!؟؟ زمانی که افراد تشویق شوند تا نقطه نظرات متفاوتی از آنچه رواج دارد را بیان دارند، آنها اطلاعات زیادی را در اختبارتان قرار می دهند تا فرضیه های متنوعی را برای تصمیم گیری مورد ارزیابی قرار دهید، راه حل های خلاقانۀ بیشتری را شناسائی کنید، و شما را متوجۀ مخاطرات می کنند.

بگذارید افرادتان بدانند که شما به نظرات ایشان احترام می گذارید و بیان کردن آن را بخصوص اگر متفاوت از نظر شما باشد، یک فرصت برای تصمیم گیری بهتر می دانید. حتی بالاتر از این می توانید فهرستی از معتمدانی که همیشه نظرات شما را به چالش بکشند تهیه کنید تا باعث شوند تصمیم گیری های تان را  بدینترتیب موجب ارزیابی مجدد قرار دهید و یا حتی آن را تغییر دهید و در نتیجه از اشتباهات احتمالی تا حد امکان بپرهیزید.

رهبری گروه امری صرفاَ انتصابی یا حتی انتخابی نیست بلکه مقدمتاً یک صلاحیت است

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 7 بازدید