با و یا بدون کمک رئیس با انگیزه باشیم

برگرفته از مقالۀ : چگونه وقتی رئیس انگیزه بخشی نمی کند، به خودمان انگیزه بدهیم توسط ژولی ماسو

برخی رئیس ها چندان هم قابل تحسین نیستند. خبر خوش اینکه می توان حتی بدون کمک دیگران هم با انگیزه بود. البته برای اینکار باید بدانیم پیش رانهای مان بلحاظ شخصی و بلحاظ شغلی چه چیزهائی هستند. به این پرسشها پاسخ دهیم :

  • آخرین بار که احساس هدفمندی و با انگیزگی داشتیم در چه شرایطی بودیم ؟

  • چه عوامل بیرونی  و درونی باعث شد این حالت بوجود آید؟

اکنون یک برنامه کاری با تعیین اهداف و مسیر مشخص برای دسترسی به این اهداف تنظیم کنیم. برخی از این اهداف ممکن است با نقش ما سازگاری داشته باشد اما برخی هم احتمالاً نیازمند یادگیری و ویژگی هائی خارج از حوزه کاری و شرح وظائف ما است. عملکردمان را مورد ارزیابی قراردهیم و دنبال بازخوردها باشیم. بازخوردها را مستقیماً می توان از رئیس پیگیر شد: جلسه چطور بود؟ کاری هست که دفعۀ بعد باید جور دیگری انجام دهم؟

همچنین می توان برای جلب حمایت بجای رئیس، دنبال فردی دیگری بگردیم. مثلاً کسی که در شرکت بتواند نقش مشاور را ایفا کرده ، راهنمائی کند، و آینده را به زیبائی ترسیم کند.

موفق باشید

/ 0 نظر / 85 بازدید