مصرف کنندگان کجا در مورد کالای شما تحقیق می کنند؟

Marketing Scoop :منبع

مصرف کنندگان  کجا در مورد کالای شما تحقیق می کنند؟

فکر می کنید مصرف کنندگان  کجا در مورد محصولات یا خدمات شما تحقیق می کنند؟ امروزه اکثرا" فکر می کنند مصرف کنندگان برای کسب اطلاعات و ویژگیهای محصولات و خدمات  مستقیما" به وب سایت و یا تبلیغات مربوط به این کالاها مراجعه می کنند در حالیکه طبق یکی از آخرین تحقیقات انجام شده توسط " ای مارکتر"، مصرف کنندگان هنوز در فروشگاههای خرده فروشی به دنبال تکمیل اطلاعات خود می باشند.طبق این تحقیق در آمریکا مراجعه به وب سایت برای تحقیق در مورد محصول به عنوان دومین روش  بعد از مراجعه مستقیم به فروشگاههای خرده فروشی، رواج دارد.

اگر شما به کاری اشتغال دارید که فروش تان از طریق فروشگاههای خرده فروشی انجام می گردد، لازم است توجه داشته باشید که مصرف کنندگان کالای شما عمدتا" ابتدا از طریق این فروشگاهها نسبت به جمع آوری اطلاعات در مورد محصولات یا خدمات شما اقدام می نمایند و در درجه دوم از طریق وب سایت ویا دیگر اقدامات ترویجی شما نسبت به تکمیل تحقیق خود کمک می گیرند.

لذا بهتر است درمورد در این نقطه خرید ، بیشترین اطلاعات را برای مصرف کننده (جهت متقاعد کردن وی برای اقدام به خرید) فراهم آورید. این ابتکار از اطلاعات موجود بر روی بسته بندی  کالا تا دیگر اقدامات ترویجی مرتبط در این نقطه خرید را شامل می شود.

بایستی به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشید که اطلاعات محصول موجود در وب سایت شما اعم از قیمت و ... با اطلاعات ارائه شده در فروشکاهها هماهنگ و یکنواخت باشد. اگر مشتری متوجه تفاوتی در زمینه قیمت ، تنوع کالا ، یا ... بشود مطمئن باشید که به کالای مشابه دیگر روی می آورد ویا بر اساس قیمت پائینتر اقدام می نماید

بسیاری از خرده فروشها از وب سایت خود برای جمع آوری اطلاعات مشتریان استفاده می نمایند. این اقدام را می توان در سطح فروشگاهها نیز انجام داد.مثلا" از خریداران و کسانی که به فروشگاه در جستجوی کالائی مراجعه کرده اند بخواهید برای دریافت  خبرنامه و یا کوپنهای تخفیف شما فرم پر کنند و مشترک شوند.

پایان

تلفن تماس : ۰۹۱۲۱۲۶۹۳۸۲

/ 0 نظر / 12 بازدید