در یک پروژه مدیریت تغییر، ابتدا به کارکنان بی تفاوت حساس باشید

برگرفته شده از مقاله ای توسط سالی بلانت و شانا کارول

تغییر سخت و جانکاه است. بیشتر افراد ذاتاً علاقمند به شرایط موجود هستند و از تغییر می گریزند. اگر رهبری یک پروژه تغییر را برعهده دارید، ابتدا کارکنانی که نسبت به پروژه بی تفاوت هستند را شناسائی کنید و سعی شود تا آنها وارد گود شوند. یک مصاحبۀ رو در رو با هر یک از این افراد بی تفاوت  ترتیب دهید. هدف شما از این مصاحبه ابتدا شنیدن حرف آنها و درک اینمطلب است که چرا این همکار واکنشی نسبت به این طرح تغییر ندارد. هدف دوم شما بایستی نشان دادن فوائد شخصی و گروهی این تغییرات برای فرد یا افراد باشد. در طی این گفتگوها که بایستی گاهی تا هفت روز هفته هم ادامه داشته باشد، رعایت آرامش و تمرکز بر منطق و نه هیجان بسیار الزامی است تا همگان احساس کنند نظراتشان عمیقاً مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است. به هر فرد امکان کافی برای مطرح کردن نظراتش را بدهید. مذاکرات بایستی بدون عجله و با تأمل انجام پذیرد تا شما بتوانید بر موضوعات و افرادیکه مانع تغییر هستند متمرکز شوید

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 137 بازدید