سه نکته برای ادارۀ کسب و کارهای خانوادگی

اقتباس از مقاله ای توسط جاش بارون و راب لاچنیو

کسب و کارهای خانوادگی ذاتاً آشفته و نا منظم هستند. ترکیب غیر قابل تجزیۀ خانواده و کسب و کار و ایجاد توازن بین این دو بسیار چالش آفرین بوده و افراد احساس درماندگی، قدرناشناسی، و ناتوانی در حل برخی مسائل می کنند. البته مدیریت کسب و کارهای خانوادگی می تواند با رعایت برخی نکات به یک مزیت و برتری نیز تبدیل گردند:

  • ارتباطات مختلف را از یکدیگر تفکیک کنیم. برای اینکه به کارها سر و سامان بدهیم لازم است چهار اتاق فکر برای تعاملات مشخص درست کنیم. اول مدیران کسب و کار، دوم هئیت مدیره، سوم مالکان، و چهارم اعضای خانواده.
  • ذهن کروکودیلی خود را مدیریت کنیم. این همانچیزی است که متخصصین عصب شناسی(نورولوژیست ها)، آن را جسارت هیجانی  اثر گذار بر پردازش افکار و کاهندۀ کنترل تمایلات می نامند.
  • نسل جدید رهبری و مدیریت سازمان را پرورش دهیم. نقش ما با اینکه مهم و اساسی است اما موقت خواهد بود. بچه ها را برای اداره و رهبری کسب و کار تربیت کنیم. این کار را با ایجاد چالش برای آنها در دنیای واقعی کسب و کار انجام دهیم. اجازه دهیم شکست بخورند و سپس به آنها کمک کنیم تا سرپا بایستند. به خود بقبولانیم که آنها کسب و کار را به شیوه ای دیگر مدیریت و رهبری خواهند کرد.
موفق باشید
/ 0 نظر / 45 بازدید