تأثیرافرادی که مشکل دارند را خنثی کنید

منبع: HBR چهاردهم فوریه 2013

 

سروکله زدن با شخصیتهای مشکل آفرین و دردسرزا موجب می شود تا احساس ضعف به شما دست بدهد. واقعاً با یک مشتری یا همکاری که با ارائۀ شما مشکل دارد، چه می کنید؟ برای پاسخ به این پرسش سه روش زیر پیشنهاد می شود تا بتوان اوضاع را کنترل و مدیریت کرد

  • توجهات را به چیز دیگری معطوف کنیم. بر احساسات خود متمرکز شویم. مثلاً بگوئیم "احساس خوبی ندارم چون می دانم این کار مهمی است اما من هم به پیشنهادم اعتقاد دارم". این به ما کمک می کند تا شرایط هیجانی حاکم بر اوضاع را کنترل کنیم تا بتوانیم پاسخهای متفکرانه ای به پرسشها و انتقادات طرف مقابل بدهیم.
  • پاسخ دادن به صورت غیر قضاوتی. ضد حمله تنها موجب تنش می گردد. جمله ای مانند بالا می تواند فرد یا افراد مقابل را خلع سلاح کند و او را از یک شرایط هیجانی به یک فضای فکری سوق دهد.
  • یک پرسش متفکرانه مطرح کنیم. به عنوان مثال اگر مشتری هنگام ارائه بر مطالب ما متمرکز نیست و با تلفن یا ... مشغول است، می توان گفت: می دانم سرتان شلوغ است اما فکر می کنید دلیل اینکه من نمی توانم توجه شما را به موضوعی که مطرح کرده ام جلب کنم چیست؟ پرسشهائی از این دست می تواند به فرد کمک کند تا توجه بیشتری به رفتار خود داشته و یا آن را تغییر دهد.
/ 0 نظر / 6 بازدید