به کارکنان مان بگوئیم که با جستجوی آنها برای شغل جدید مسئله ای نداریم

تشویق ستاره های تیم مان که مشاغل خارج از کسب و کارمان را مورد توجه قراردهند میتواند ایدۀ بدی بنظر بیاید اما با انجام این کار می توان به آنها سیگنال های واضحی فرستاد دال بر اینکه ما نسبت به آموزش و توسعۀ فردی آنها حساس هستیم.

به آنها بگوئیم که دوست داریم تمامی امکانها و احتمالهای شغلی را برای خود مورد ارزیابی قرار دهند. این مطلب به آنها کمک می کند تا به راحتی در مورد برنامه های شغلی خود با ما به گفتگو بپردازند ضمن اینکه از این طریق فرصت و امکان پیدا کردن راههائی برای حفظ آنها در زمانی که در معرض پیشنهاد شغلی قرار می گیرند را نیز به دست می آوریم. لذا شاید بتوان با یک پروژه جدید یا مسئولیتی بیشتر و یا ارتقاء پست سازمانی از حفظ ستاره های تیم مان مطمئن شویم. با اینحال حتی اگر فکر می کنیم که افرادی از اعضای تیم مان در شرکت ما دیگر جای رشد ندارد، حمایت ما از آنها برای اینکه بتوانند در کسب و کارهای دیگری شاغل شوند، می تواند به خوشنامی شرکت ما و توصیه آنها به دیگران مبنی بر اینکه این شرکت و مدیریت آن محل مناسبی برای رشد است را به ارمغان بیاورد. 

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 79 بازدید