ترکیبی از غرور ملی و سازمانی

این روزها دیدن لوگوی TMBA در سایت پدر بازاریابی نوین جهان یعنی پروفسور فیلیپ کاتلر به احساسی مبدل می گردد که واژه برای بیان آن کافی نیست www.kotler.am.

برگزاری سمینار در سطح و اندازۀ کاتلر در ارمنستان در 11.11.11 با همکاری و حضور یک شرکت ایرانی، بخصوص که افتخار همکاری با آن شرکت را داشته باشیم، نوعی احساس مرکب از شعف و غرورِ انگیزش آفرین را در انسان بوجود می آورد.

برای عزیزان دست اندرکار صنعت بازاریابی و برگزار کنندکان ایرانی این قبیل سیمنارهای علمی ، آرزوی توفیق روز افزون دارم تا بتوانند بدینوسیله امکان ارتباط رودررو با اساتید سطح جهانی را فراهم آورند و هموطنان دانش پژوه و فعالان اقتصادی را همگام با روند جهانی به روز نگاهدارند.

برای TMBA که ابتکار برگزاری آن را به همراهی آکادمی بازاریابی SENSEI در ارمنستان به عهده دارد موفقیت و  نیکنامی را آرزومندم.

کیفیت و کمیت حضور در چنین سمیناری آن هم در یک کشور خارجی (ارمنستان)، نشانگر و گویای جایگاه ایرانیان در صنعت بازاریابی جهانی خواهد بود.

/ 0 نظر / 11 بازدید