روند تبلیغات؛ بازی های رایانه ای


بیاد آوریم زمانی که نفس دنیا از فروش بیلیون دلاری فیلم تایتانیک پس از ماهها اکران، بند آمده بود. اما اکنون بازی گرند ثفت اوتو پنج (GTO V) تنها پس از سه روز توانست فروش خود را از مرز سه بیلیون دلار عبور دهد.

در اینجا واضح ترین نتیجه گیری این است که افراد دستها شان روی کلیدهای کنترل و توجه شان بین اولین کسی که ماشه را می کشد و شلیک می کند و یا کسی که با یک فاجعۀ تصادف اتوموبیل روبرو می شود (تجربه هائی که هیچگاه در زندگی واقعی حاضر به پرداخت هزینه هایش نیستند)، تقسیم می شود.

در هر حال "درگیر کردن" شاخصی است که عوامل تبلیغات نمی توانند به راحتی از کنار آن بگذرند. اما پرسش اینجاست که برندها چگونه می توانند از قدرت بازی های رایانه ای برای ایجاد تعاملات واقعی با مشتریان بدون کنارگذاردن  تجربۀ این کار برای آنها، بهره ببرند. برندها چگونه می توانند سوار قطار "درگیرکردن" بشوند تا تعاملاتی معنی دار و مناسب با بازی کن(گیمر) و در اینجا مشتری های "جدید" برقرار کنند.

شما می توانید هر نامی برای این انتخاب کنید: تبلیغات مناسب، تبلیغات بومی، و یا هفتۀ .... اما اعداد زیر خط تراز(مالی) حکم می کنند که برندها بایستی پورتفولیو یا سبدی از بازی ها را برگزینند که برای مشتری معنی دار (اثرگذار در زندگی) و با ویژگی های خود برند تطابق داشته باشد. برندها بایستی از ورود به بازی هائی که برای مشتری غریبه و بی معنی است و با تئوری بازی فاصله دارد، اجتناب کنند.

البته به نظر می رسد تولید کنندگان بازی های رایانه ای بیشتر از تولید کنندگان فیلم های هالیوودی،  به محصول نهائی خود حساسیت به خرج می دهند. متأسفانه این روزها فیلم های هالیوودی بیشتر یک دنبالۀ تجاری دارند و فراموش نکنیم که فیلم ها قبل از اینکه شروع شوند حد اقل 15 دقیقه مخاطبان را بمباران تبلیغاتی می کنند.

بنظر من بودجۀ تبلیغاتی باید جائی هزینه شود که ارتباط بین بازی و واقعیت شکل می گیرد. بیائید با حقیقت روبرو شویم: فیس بوک دو بیلیون دلار خرج هیچ شرکت تولید کنندۀ بازیهای رایانه ای نمی کند. اما آنها نگاه می کنند ببینند آیندۀ بازاریابی کدام سمت و سو است و البته "بازی سازی" بخش بزرگی از این آیندۀ بازاریابی خواهد بود. اگر برندها می خواهند بخش تجزیه ناپذیری از این تغییر زلزله گونه باشند، باید هم اکنون دست به کار شوند.

تا به حال این مطلب را بارها گفته ام و بارها نیز تکرار خواهم کرد که بودجه تبلیغاتی تان را برای ایجاد تجربه ای مثبت و به یادماندنی از برند تان در جائی خرج کنید که مخاطبان مصمم تان اوقاتشان را آنجا می گذرانند.

09121269382

/ 0 نظر / 56 بازدید