علائم انتقاد ناپذیری را بشناسیم

اقتباس از : مقالۀ علائم کله شقی بیش از حد توسط "موریل مایگنان ویلکینز"

انتقاد ناپذیری، یکدندگی، و کله شقی، همگی عناوینی هستند که بار منفی دارند و در عوض پایداری، استقامت، و تکیه بر اصول ، واژگانی هستند که غالباً از بار مثبت برخوردار هستند. اما چه معیارهائی برای تفکیک و تعیین اینها وجود دارد؟

یکدندگی همیشه هم چیز بدی نیست ولی اگر آن را به اشتباه و برای دلایل غلطی بکار ببریم (نظیر تنفر از اینکه ممکن است گاهی هم اشتباه کنیم)، آنگاه ضرر و زیان ناشی از یکدندگی، سرسام آور خواهد بود. از آنجا که شناخت یکدندگی در خودمان (یا دیگران)، معمولاً کار ساده ای نیست لذا بهتر است با علائم بیماری انعطاف ناپذیری بیشتر آشنا شویم:

  • با اینکه می دانیم طرح یا ایده و نظرمان اشتباه است اما بر متقاعد کردن دیگران پافشاری می کنیم.
  • کاری را که می خواهیم انجام می دهیم حتی اگر هیچکس از ما نخواهد که آن کار را انجام دهیم.
  • وقتی دیگران ایده ای را ارائه می دهند تلاش می کنیم دلایلی برای ناکارآئی آن مطرح کنیم.
  • هنگامی که دیگران تلاش می کنند ما را به چیزی که با آن موافق نیستیم متقاعد کنند، صراحتاً عصبی، ناامید، و بی تحمل می شویم.
  • از آنجا که تقاضای دیگران از ما با آنچه که فکر می کنیم باید انجام دهیم کاملاً متفاوت است، نسبت به آنها بی تفاوت و بی انگیزه می شویم.

 فاصله درست و غلط عمل کردن در تفکر انسانها به اندازه تار مو و در دنیای واقعیت به اندازه قرنها پیشرفت یا عقب افتادگی است

/ 0 نظر / 567 بازدید