تیم کاری تان را کوچک نگاه دارید

 به نقل از کتاب Why less is More in Teams توسط Mark de Rond

یک تحقیق معتبر حاکی از آن است که تلاشهای افراد با افزایش اعضاء تیم و بزرگ شدن تیم، بسرعت کاهش پیدا می کند. این بدانعلت است که اعضاء تیم بمحض اینکه احساس مسئولیت کمتری در مورد خروجی کار داشته باشند ، بطور اتوماتیک ورودی های کمتری را هم می پذیرند.

این می تواند به این معنی باشد که تعداد افراد کمتری ازنفرات مورد نیاز می تواند تعداد بهینۀ اعضاء یک تیم را تشکیل دهند. اگر کاهش تعداد افراد تیم تان امکان پذیر نباشد، آنگاه بهتر است کارهای پیچیده را به بخشهای قابل مدیریت تقسیم کنید تا هر یک از اعضاء تیم به عنوان پاسخگو و مسئول بخشی از کار شناخته شود. همینطور می توانید یک احساس فوریت و اضطرار در مورد کار ایجاد کنید به نحوی که همه درگیر کار بشوند. اگر شاهد عدم پاسخگوئی و مسئولیت پذیری افراد در بخشی که به آنها سپرده شده بودید و این تلاشها هم فایده نکرد، در مورد عملکرد افراد با صراحت اظهار نظر کنید تا تنبل ها پنهان نمانند.

موفق باشید

/ 0 نظر / 7 بازدید