نکات اصلی در یک برنامه کسب و کار

((ویژه مشاغل متوسط و کوچک))                                                                                                                                                                                          منبع : www.nolo.com 

نکات اصلی در یک برنامه کسب و کار

تمامی طرح های کسب وکار بایستی دارای دو ویژگی باشند: ایده موفقیت آمیز و تصویری واضح از سودآوری

هر طرح و برنامه خوب کسب و کار دارای دو هدف اصلی است اولا"  بیانگر بنیان های ایده اقتصادی تان بوده  و ثانیا" نشانگر اعداد و ارقامی است که نتیجه و حاصل  این کار میباشد.

با کدام هدف  طرح یا برنامه کسب و کار را  مورد استفاده قرار می دهید

  طرح کسب وکار شما بسته به اینکه بخواهید در شروع کار به جلب مشارکت و سرمایه بپردازید ویا بطور مستقل عمل نمائید، با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

جلب مشارکت و سرمایه گذار

چنانچه طراحی و برنامه ریزی کسب و کارتان برای جلب سرمایه گذار و یا وام مورد استفاده قرار می گیرید ، بایستی آن را به دقت و بر اساس دیدگاه افراد مردد و بد بین تنظیم نمائید. طبعا این بدان معنی است که چنین طرحی بایستی شامل موارد ذیل باشد:

·        مقدمه ای متقاعد کننده و درخواست برای مشارکت یا سرمایه گذاری.

·        مطالبی  در مورد اهداف طرح اقتصادی تان.

·        توضیحات مشروح در مورد عملکرد این کار اقتصادی ( شامل نوع محصول و خدمات ، کارکنان ، تامین کنندگان و محل استقرار ).

·        تحلیلی از بازار ( اینکه مشتریان شما چه کسانی خواهند بود).

·        ارزیابی از رقبای اصلی.

·        توضیحاتی در مورد راهبرد بازاریابی ( و اینکه چگونه شغل شما مشتریان را از آن خود خواهد نمود و رقبا را کنار خواهد زد).

·        توانائی ها وسوابق کاری تان بعلاوه شرحی از پروژه هائی که به انجام رسانیده اید.

·      اطلاعات مالی مبسوط شامل تخمین هائی دقیق در مورد هزینه های راه اندازی، درآمدها و هزینه های ثابت و توان شما در سود آوری.

نهایت اینکه همه قسمت های طرح کسب و کار شما بایستی نمایانگر زیبائی های ایده اقتصادی تان باشد زیرا شما میخواهید وام دهندگان و سرمایه گذاران بالقوه و یا کسانی که با آنان همکاری خواهید داشت را متقاعد نمائید که بهترین محصول و خدمات مورد نیاز مشتریان را ارائه خواهید کرد. علاوه بر این بایستی اثبات نمائید که شما دقیقا همان کسی هستید که ایده خاموش اقتصادی تان را به نعره موفقیت تبدیل خواهید کرد.

میتوانید برای این کار کمک بگیرید

از آنجانیکه می خواهید طرح کسب و کار خود را به افرادی ارائه نمائید که ممکن است آنان را خوب نشناسید، بنابراین نوشتجات بایستی تمیز و حرفه ای تهیه شوند. ارقام نیز باید صریح و دقیق باشند. البته همه فعالان اقتصادی نویسندگان و یا ریاضی دانان بزرگی نیستند.بنابراین  می توانید از یک منشی آشنا به امور وهمچنین  یک حسابدار کمک بگیرید.

مخاطرات کار را خودتان بایستی بررسی کنید

اگر به دنبال رسیدن پول از جانب دیگران نیستید، آنگاه پیش بینی و تحلیل مالی، مهم ترین بخش طرح کسب و کار شما به حساب خواهد آمد. این تحلیل های مالی  قیمت تمام شده محصول یا خدماتی که ارائه خواهید داد، درآمد حاصل از فروش ، سود قابل پیش بینی و شاید مهمتر از همه مبلغ مورد نیاز برای راه اندازی و به سودرسانی مجموعه را محاسبه و ارائه می کند.

از آنجائیکه طرح کسب و کارتان را برای جلب مشارکت و سرمایه گذار تهیه نمی کنید، بنابراین با فراهم کردن یک طرح غیر رسمی میتوانید برخی مواردی که در بالا فهرست شده بود را حذف نمائید. البته قبل از آنکه چیزی را حذف کنید ، دوبار آن را بررسی نمائید، زیرا هر کسب و کار جدیدی باید خود را به مردم مثل تامین کنندگان، پیمان کاران ، کارکنان  و مشتریان مهم معرفی کند و بخشی از اهداف و آرمان ها و فعالیت های خود را برای آنان تعریف نماید.

تحلیل های مالی  

ممکن است پیش بینی اوضاع مالی کارتان، مشکل و نگران کننده به نظر آید، اما در واقع این کار چندان هم بد نیست. یک برنامه خوب شامل دقیق ترین محاسبات برای تعیین مقدارپولی است که به دست می آورید و مبالغی که باید هزینه کنید. بدین ترتیب با استفاده از این تخمین ها میتوانید محاسبه کنید که آیا این شغل سود آور است یا نه ؟ تحلیل های مالی زیر را بایستی انجام دهید:

·      تحلیل نقطه سر به سر : با این تحلیل ضمن استفاده از برآوردی که از درآمد و هزینه دارید، لا اقل در تئوری متوجه میشوید که آیا درآمد ناشی از این کار هزینه هایتان را پوشش میدهد یا نه؟ ( برای محاسبه نقطه سر به سر میتوانید به مقاله آیا میتوان از این را ه پول در آورد؟ مراجعه کنید).

·      پیش بینی سود و زیان : درگام بعدی بایستی تخمین هائی که برای درآمد وهزینه جهت تعیین نقطه سر به سر ارائه داده بودید را برای تعیین یک فرمول رسمی از سود ماهیانه کارتان جهت یک دوره یک ساله، استفاده نمائید.

·      پیش بینی حجم گردش نقدینگی: حتی اگر پیش بینی سود وزیان نشان دهنده آن باشد که درآمد در شغل شما بیشتر از هزینه هایتان می باشد- به عبارت دیگر کارتان سودآور است-  بازهم این ارقام بدان مفهوم نیست که شما پول در اختیار داشته و ماه به ماه میتوانید اجاره محل کارتان را پرداخت نموده و به خرید لوازم بیشتری بپردازید.یک تحلیل گردش نقدینگی نشاندهنده اینستکه ماهیانه عملا" چه مقدار نقدینگی دارید. این موضوع به شما نشان میدهد که برای کمبودهای ماهیانه چه تمهیداتی بیاندیشید و به چه نوع اعتباراتی روی آورید؟

·      تخمین هزینه های راه اندازی: این تخمین شامل تمامی هزینه هائی است که تا راه اندازی کارتان متحمل میشوید. اگر مجبور باشید که این مبلغ را طی سال اول و یا دوم کارتان پرداخت نمائید، آنگاه بایستی آن را در پیش بینی حجم گردش نقدینگی خود به حساب آورید.

دوباره ، مهم نیست که چه کسی مخاطب شماست، باید تا آنجا که میتوانید در مورد تحلیل نقطه سر به سر و پیش بینی سود و زیان ، دقیق و سیستماتیک عمل نمائید. آخرین نکته تلخی که بایستی از آن آگاهی داشته باشید این موضوع است که معمولا هیچ کار اقتصادی در سال اول شانسی برای  سودی معین ندارد.   

پایان

تلفن تماس : ۰۹۱۲۱۲۶۹۳۸۲

 

/ 0 نظر / 35 بازدید