خوش بینی و واقع بینی

منبع:  HBR ، بیست و دوم جولای 2011

اگر بر این باور باشیم که موفق می شویم پس حنماً  موفق خواهیم شد. درست است؟ نه کاملاً. تحقیقات نشان داده که خوشبینی و اعتماد به نفس بدست آمده از آن به انسان کمک می کند تا به اهداف خود برسد، اما هیچ تضمینی در این زمینه وجود ندارد. در واقع اگر بر این باور باشیم که موفقیت به همین راحتی قابل دسترس است، زمینه و موجبات ناامیدی خود را فراهم آورده ایم. زیرا الزامات کسب موفقیت و پیروزی را نادیده گرفته ایم. ما باید مثبت بیندیشیم اما در مورد نیازهای کسب موفقیت و پیروزی ، واقع گرا و بسیار سخت گیر باشیم. دانستن این موضوع که موفقیت به این راحتی ها قابل دسترس نیست، موجب می گردد تا تلاشهای لازم را بکار بگیریم.

 نیازی نیست که اوقات زیادی را صرف تصویر سازی ذهنی از نتایج کار بکنیم در عوض بهتر است در مورد گامهائی که بایستی برای رسیدن به هدف برداریم، به تصویر سازی
ذهنی بپردازیم.

/ 0 نظر / 148 بازدید