برای مصاحبۀ استخدام تان خاطره آماده کنید

اقتباس از : هاروارد بیزنس ری ویو  مورخ 30 آوریل 2013

هیچگاه بدون آماده کردن یک یا دو داستان و خاطرۀ خوب، (البته حقیقی و نه غیر واقعی) در یک مصاحبه حاضر نشوید. این خاطره ها بایستی نهایتاً با یک نتیجه گیری اخلاقی، بیانگر مهارتها و توانمندی هائی از شما باشد که متناسب با سمت مورد درخواست تان است. کاری کنید که این نقل قول ها دو هدف را تأمین کنند: اول اینکه شما می توانید بدرستی و به بهترین وجه نیازی که شرکت بخاطر آن اقدام به استخدام کرده است را برطرف کنید و دوم آنکه شما ویژگی های یک نیروی قابل اعتماد، وفادار، سخت کوش  و یا هر ویژگی شخصیتی دیگری که برای احراز آن سمت مورد نیاز است را دارا می باشید.

در مورد ناتوانی خودتان نیز بایستی خاطره و نقل قولی را آماده داشته باشید. مواظب باشید مصاحبه جای کلک زدن نیست. نمی توانید در تمام مدت مصاحبه راجع به موفقیت های تان حرف بزنید. مصاحبه کنندگان دراغلب موارد می خواهند در مورد نقطه ضعف و یا برخی شکستهای مان نیز گفتگو کنیم و در این لحظه بایستی بتوانیم در مورد شکستهای مان و اینکه از آن شکستها چه درسی را آموخته و تجربه ای را کسب کرده ایم نیز حرفی داشته باشیم. با این روش در نظر مصاحبه کننده نه تنها کوچک نمی شویم بلکه به احتمال قوی می توان حتی با بیان برخی شکستها تلویحاً به نقطه قوت خود یعنی توان تجربه آموختن و یادگیری از شکست نیز اشاره کنیم.

به هر حال بهتر است برای حضور در این گونه مصاحبه های مهم، از قبل برنامه ریزی کرده ،آماده باشیم و حضوری فعال و نه منفعل ارائه دهیم. موفق باشید

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 10 بازدید