اظهار همدردی با کارکنان؛ تاکتیک مدیریتی برای بهبود و توسعه نیروها

برگرفته شده از مقالۀ : چرا تاکتیک همدلی بهتر از شدت عمل است توسط اما سپالا

مواجه شدن با کارکنانی که ناتوان از اجرای کارهای محوله هستند و یا مرتکب اشتباه می شوند، استرس آفرین و ناراحت کننده است . اما بجای اظهار ناراحتی و عصبانیت و یا توبیخ، بهتر است از رویکرد اظهار همدردی و پرس و جو یا کنجکاوی در مورد علت بروز مسئله استفاده کنیم و قضاوت را به عقب بیندازیم. در چنین شرایطی بایستی وقت بگذاریم تا متوجه شویم واقعاً چه اتفاقی افتاده تا بتوانیم بدرستی شرایط کارکنان را تشخیص داده و علت تصمیم گیری اشتباه آنها را درک کنیم و بدینوسیله  با ریشه های بروز این اشتباهات آشنا شده و راه حل مناسب برای جلوگیری از تکرار آن (به کمک کارکنان) پیدا کنیم. با این روش وفاداری کارکنان و نیز اعتماد آنها به فضای کار را ارتقاء می دهیم و این بنوبۀ خود موجب افزایش کارآئی و توانمندی آنان می گردد.

از طرف دیگر یک واکنش احساسی و بروز عصبانیت موجب از بین رفتن وفاداری و اعتماد سازمانی شده و با افزایش استرس در کارکنان موجب خفه شدن خلاقیت در ایشان می گردد. بنابراین ابتدا بایستی هیجانات خود را مدیریت کنیم، سپس زمان مناسب برای واکنش را انتخاب کنیم تا بدینوسیله راه حل متفکرانه و منطقی برای مسئله را در پیش بگیریم.

بدیهی است که ما به عنوان مدیر بیش از هر موضوعی به نتیجه کار می اندیشیم پس بهتر است خودمان را در چنین شرایطی بجای کارکنان مان قرار دهیم. تلاش کنیم بر توانائی های فرد تکیه کنیم. البته همدلی و همراهی به ما کمک می کند تا احساس بخشندگی بهتری داشته باشیم و بخشندگی موجب می شود تا ارتباط مان با کارکنان تقویت و در نتیجه وفاداری آنان به سازمان افزایش پیدا کند.

برای کار کردن با انسانها ظرافتهای انسانی را ملکۀ رفتارخود کنیم

09121269382

/ 0 نظر / 33 بازدید