آنچه برای برقراری ارتباط مؤثر نیاز داریم (نیاز مبرم مدیران )

منبع: HBR مورخ پنجشنبه 12 آوریل 2012

برای اینکه در کارها اثربخش باشیم لازم و ضروری است بتوانیم با کلیه افراد در هر سطح بخوبی ارتباط  برقرار کنیم. با اینهمه کارهائی که هر روز بایستی انجام دهیم آیا قدرت اقناع انواع افرادی که پیرامون ما قرار دارند را داریم تا به نتایج مورد دلخواهمان برسیم؟

مدیران اثربخش، استاد برقراری ارتباط با دیگران هستند. با وجود صدها تعاملی که روزانه – با همکاران، مشتریان ، و رؤسا  -داریم، نه تنها لازم است در ایجاد ارتباط توانا باشیم بلکه بایستی دارای مهارتهای مورد نیاز در جذب و قانع کردن مخاطب نیز باشیم. این کار نیازمند تمرین و مداومت است. اما در اینجا شانس آشنائی با این مهارتها برای شما فراهم شده است. برقراری ارتباط برای نتیجه دارای 4 شاخص است که به ما کمک می کند در ارتقاء کیفیت ارتباط خود با دیگران تلاش کنیم:


  • مهارت ارائه مطلب : به ما می آموزد چگونه توضیحات مان در مورد یک موضوع خاص را به شیوه ای قدرتمند، منطبق سازی شده با شرایط و مخاطب، و پیوسته مطرح کنیم.

  • هنر مذاکره : به ما یاد می دهد چگونه درک بهتری از محرکها و ابعاد مذاکره داشته و چگونه از اشتباهات رایج در این خصوص پرهیز کنیم.

  • قدرت اقناع دیگران: یعنی توان بهره برداری از تمامی عوامل نا ملموس در راضی کردن دیگران.

  • مهارتهای نگارشی : به ما کمک می کند تا افکارمان را سازمان داده و مطالب نوشتاری بهتری را برای ایجاد ارتباط تهیه کنیم.
/ 0 نظر / 9 بازدید