سه نکته برای یک بودجه بندی واقعگرایانه (ویژه مشاغل کوچک)

منبع : HBR

اگر بخواهیم یک بودجه سالیانه را برای کسب و کار یا حتی دپارتمان خود تنظیم کنیم، باید توجه داشته باشیم که  مقدار این بودجه و مبالغی که می خواهیم هزینه کنیم می تواند تحت تأثیر توان ما در پایبندی به آن بودجه باشد. در اینجا به سه نکته برای تنظیم یک بودجه قابل مدیریت اشاره می شود:


  • چشم از هدف بر نداریم -  اگر می خواهیم فروش را افزایش دهیم، این موضوع را در بودجه بندی محور قرار داده و به نگرانی اصلی سازمان مان تبدیل کنیم . اجازه ندهیم موضوعات دیگری آن را به حاشیه ببرند.

  • این کار را به تنهائی انجام ندهیم -  اعضاء تیم و دیگر افراد شرکت را در این بودجه بندی  به بازی بگیریم. آنها حتماً چیزهائی را در مورد برخی بندهای بودجه می دانند که از دانسته های ما جامع تر است.

  • فرضیات خود را مورد پرسش قرار دهیم  برای تنظیم یک بودجه بایستی از داده های موجود و به روز استفاده کنیم، فرضیه ها را به آن اضافه و پروژه ها را تعریف نمائیم. در مورد فرضیه ها بایستی بسیار دقیق باشیم و به واقعیت مبدل شدن آنها را مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم زیرا که هنگام ارائه و دفاع از این بودجه بایستی پاسخگوی پرسشهای گوناگونی بوده و الزاماً آمادۀ دفاع از آن باشیم.
/ 0 نظر / 26 بازدید