زبان تن 7

چه نوع شخصی هستید؟

مصاحبه کننده متناسب با زبان تن شما می تواند بفهمد که آیا به خودتان اطمینان دارید، آیا خجالتی یا اهل دوستی و مراوده هستید، آیا تکرو یا اینکه اهل تیم و گروه می باشید، یا حتی اینکه دارید راستش را می گوئید و یا خدای ناکرده مشغول ... گفتن هستید. این مصاحبه کننده ها می توانند بگویند که آیا قادر به انجام آن شغل هستید، آیا وفاداری شغلی دارید و اینکه می توانید با بقیه کارکنان کنار بیائید یا نه. مصاحبه کننده مبتنی بر سؤالاتی که مطرح می کند نه تنها به پاسخ شما توجه می کند بلکه به نحوه پاسخ دادن شما نیز دقت می کند. مصاحبه کننده عموماً متناسب با صلاحیت وسطح توانائی خود قادر به یافتن پاسخ سؤالات مطرح شده می باشد. توانائی شما در درک و رمز گشائی زبان تن مصاحبه کننده و تطبیق زبان تن خود با آن، نقش تعیین کننده ای در توفیق شما برای استخدام خواهد داشت.

کاملاً آماده باشید

به موقع رسیدن به جلسه مصاحبه از مهمترین نکاتی است که در مورد آن نمی توان گذشت کرد. قرار مصاحبه به عنوان یک قرار بسیار مهم تلقی می گردد و دیر رسیدن در چنین جلسه ای به عنوان یک خطای فاحش که ممکن است به قیمت از دست دادن شغل تمام شود، به حساب می آید. نگرش شما در مورد زمان، پیام بدی به کارفرما ارسال می نماید و حاکی از غیرحرفه ای بودن شما خواهد بود. بهانه ترافیک در چنین مواردی بسیار ناامید کننده و غیر قابل بخشش است. بهتر است در سر چنین قراری یک ساعت زودتر حاضر شوید تا اینکه یک دقیقه دیر برسید.

اولین برخورد

زمانی که مصاحبه کننده برای ملاقات شما به اتاق داخل می شود، سعی نکنید تا با وی دست بدهید مگر آنکه ابتکار دست دادن با مصاحبه کننده باشد. در چنین شرایطی دوستانه و مشتاقانه اما نه محکم و با حفظ تماس چشمی با وی دست بدهید. در ابتدای مصاحبه صاف روی صندلی بنشینید و تکیه بزنید. از قوز کردن و یا لم دادن و نیز کج نشستن بر روی صندلی پرهیز نمائید زیرا می تواند موجب این تصور در ذهن مصاحبه کننده شود که شما علاقه ای به این مصاحبه ندارید و یا اینکه حوصله تان سر رفته است. از سوی دیگر، نشستن بر روی لبه صندلی هم نشانگر مقدارکمی عصبی بودن است و اینکه با شرایط و محیط راحت نیستید.

وقتی مصاحبه کننده چیزی می گوید، بهتر است که تا اندازه ای به سمت جلو خم شوید. این حرکت نشاندهنده علاقه و توجه به گفتار مصاحبه کننده می باشد. شما می توانید سرتان را کمی به سمت وی خم کنید تا نشان دهید که با دقت به حرفهای وی توجه می نمائید.

حرکات صحیح

دست به سینه ننشیند زیرا این حرکت می تواند حالت تدافعی شما را تداعی نماید. دست ها را به حالت راحت و غیر انقباضی بر روی پاها بگذارید و یا اینکه آنها را بر روی دسته صندلی قرار دهید. با این کار شما همچنین قادر خواهید بود تا با حرکات دست از گفتار خود حمایت و پشتیبانی نمائید.

در هنگام صحبت کردن میتوانید گاهی از حرکت سر به منظور تأکید یا تأئید یک موضوع یا دادن مفهومی عمیق تر به آنچه که بیان می نمائید، استفاده کنید. حرکات دست نیز می تواند چاشنی خوبی برای گفتگو باشد. اگر از حرکات دست استفاده کنید، مصاحبه کننده تصور می نماید که از روند مصاحبه راضی هستید.

حرکات دست بیش از اندازه در ابتدای مصاحبه، ایده خوبی نیست. راه صحیح این است که در طول مصاحبه بتدریج از این تکنیک استفاده کنید. به حرکات دست مصاحبه کننده تان توجه کنید. چنانچه وی برای بیان و توضیح مطلبی از دست های خود به مقدار زیادی استفاده می کند، شما هم می توانید این کار را انجام دهید ( به قسمت اقدامات انعکاسی مراجعه کنید). اما وقتی خیلی از این ابزار استفاده نمی کنند شما هم زیاد استفاده نکنید. خیلی مهم است که حرکات خود را با حرکات مصاحبه کننده مطابقت دهید تا بتوانید یک ارتباط هماهنگ ایجاد نمائید.

مواظب حرکات ناخودآگاهی که گاهی به علت تنش از خود بروز می دهید، باشید. برخی از اقداماتی که می تواند مصاحبه کننده را بیازارد عبارتند از:

·        با نوک انگشتان بر روی میز زدن.

·        پاها را مداوماً جا به جا کردن.

·        ناخن ها را جویدن.

·        با خودکار بازی کردن.

مصاحبه پانل

مصاحبه با یک نفر می تواند برای بسیاری از متقاضیان کار یک خبر مسرت بخش باشد. اما مصاحبه با یک گروه شاید باعث گیجی و سردرگمی مصاحبه شونده گردد، بخصوص وقتیکه بایستی تماس چشمی برقرار کند.

این مهم است که تماس چشمی را در حد برابر، با تمامی گروه مصاحبه کننده حفظ نمائید. با برقرار کردن یک تماس چشمی هماهنگ با آنها به جلب اعتماد آنها نائل می شوید و از مصاحبه لذت خواهید برد.

زمانی که یکی از مصاحبه کنندگان از شما سؤالی می پرسد و یا مطلبی را بیان می کند، تماس چشمی را با وی تا زمانی که وی مشغول صحبت کردن است، ادامه دهید. این نشانگر آنستکه شما فعالانه به گفته های وی توجه       می کنید. وی ممکن است در این شرایط به دیگر مصاحبه کنندگان نیز نگاه کند و دوباره نگاه خود را به شما برگرداند، در این شرایط می توانید با تکان دادن سر موجب تشویق وی برای ادامه صحبت شوید.

زمانی که به پرسشی پاسخ می دهید، ابتدا نگاه خود را منعطف به شخصی کنید که پرسش را مطرح نموده است. اما در هنگام پاسخ دادن بایستی به دیگر مصاحبه کنندگان نیز توجه کنید و دوباره زمانی که می خواهید نکته ای را اثبات نمائید یا بر موضوعی تأکید کنید و یا توضیح خود را به پایان ببرید، بهتر است با فردی که پرسش را طرح کرده است ارتباط چشمی برقرارکنید.

زبان تن مصاحبه کنندگان

مشاهده و دقت در مورد زبان تن مصاحبه کنندگان به اندازه دقت و حساس بودن به زبان تن خودتان، دارای اهمیت است. ژستهای مصاحبه کننده می تواند به شما علائمی را نشان دهد که حاکی از روند صحیح عملکرد شما در طی مصاحبه باشد. این مطلب همچنین می تواند عملکرد غلط و ناصحیح شما را در ابتدائی ترین مراحل به شما گوشزد کند تا از ادامه آن و در نتیجه مردود شدن در مصاحبه، جلوگیری نمائید.

به عنوان مثال وقتی اقدام به کاری کردید که از نظر مصاحبه کننده ناخوشایند است، وی این نارضایتی را از طریق زبان تن خود بروز می دهد. زمانی که وی آه می کشد، سرش را تکان می دهد، به سمت پائین نگاه می کند، یا دست به سینه و به عقب تکیه می دهد، می توانید اینها را نشانه هائی از  نارضایتی یا احساس ناخوشایند بدانید. مصاحبه کنندگان ممکن است  در ابتدا آگاهانه متوجه بروز زبان تن خود نباشند ، بنابراین شما شانس تغییر استراتژی خود را خواهید داشت.

عصبی بودن چندان هم بد نیست

دانستن اینکه چگونه با اعتماد به نفس از زبان تن استفاده نمائید، می تواند شانس شما را برای توفیق در مصاحبه، افزایش دهد. شما می توانید از این دانش برای پوشاندن نگرانی خویش استفاده نمائید، اما این موضوعی است که نباید در مورد آن خیلی حساسیت نشان دهید. بسیاری از متقاضیان کار به هنگام مصاحبه بسیار مضطرب و هیجانزده هستند و نمی خواهند تا مصاحبه کننده در مورد احساس درونی آنها چیزی بداند. با اینحال اضطراب و هیجان در چنین شرایطی کاملاً طبیعی و عادی است.

عصبی بودن شما حتی می تواند مبین ارزشمند بودن این کار و شغل برای شما باشد. اگر عصبی نباشید و همانند یک آدم شنگول خوشحال رفتار نمائید، ممکن این تصور را ایجاد کنید که علاقه چندانی به آن کار ندارید.

مصاحبه نه تنها به عنوان راهی برای تعیین بهترین و ماهرترین افراد و متقاضیان شغل قلمداد می گردد، بلکه به مصاحبه کننده اجازه می دهد تا در مورد دیگر خصوصیات مصاحبه شونده نیز اطلاعاتی کسب شود. این اولین مواجهه با فردی است که شاید بزودی همکار شما شود. اگر اینگونه است، پس مصاحبه شونده (که می تواند رئیس شما باشد) بایستی شما را همانگونه که هستید بشناسد.

تلفن تماس : ٠٩١٢١٢۶٩٣٨٢

/ 0 نظر / 4 بازدید