زبان تن 4

با حالتهای صورت، فیگور، حرکات، کلمات، اقدامات، حتی نحوه نفس کشیدن، ارزشها و باورهای فرد مورد نظر، منطبق شوید. خودتان را به جای وی بگذارید. به عبارت دیگر خود او بشوید.

با اینکار با نحوه فکر کردن آنها نیز منطبق می شوید و می توانید به راحتی و سهولت به طرز فکر و نگرش آنها نزدیک شوید.

همچنین می توانید به انطباقهای موازی دست بزنید. به طور مثال می توانید نوای سخنان خود را با نفس کشیدن وی تنظیم کنید یا اینکه هر وقت او پلک می زند شما هم چانه خود را بخارانید و ...

بایستی در مورد یافتن هر نکته ای در مورد وی کاملاً کنجکاو و علاقمند باشید و نگرش او را کشف کنید و داستان زندگیش را بدانید. این چیزی است که ما بدان اقدامات انعکاسی می گوئیم.

البته بایستی دقت داشته باشید که اقدامات انعکاسی با تقلید کردن اشتباه نشود. بایستی این کار با احترام و دقت انجام شود. هرگز اجازه ندهید فرد مورد نظر متوجه شود که شما به چه کاری دست زده اید. قطعاً می توانید حدس بزنید که چه اوضاع ناهنجاری بوجود می آید هر وقت شخص بایستد، شما هم بایستید، یا او سر خود را بخاراند، شما هم سر خود را بخارانید و ... که البته چیزی جز یک رفتار توهین آمیز نخواهد بود. هرگز و به هیچوجه هیچگاه اجازه ندهید شخص احساس کند شما از او تقلید می کنید.

هدف اصلی شما از انجام چنین کاری بایستی نفوذ به ضمیر ناخودآگاه وی باشد. اگرچه فرد متوجه نمی شود که شما به اقدامات انعکاسی از وی دست زده اید، اما ضمیر ناخودآگاه وی  به این موضوع اذعان خواهد داشت و این همان هدفی است که بایستی تأمین گردد.

این شخص زمانی که شما منش و رفتار وی را به طور غیر مستقیم سرمشق قرار می دهید، به طور ناخودآگاه با شما احساس راحتی خواهد داشت. اگر هر دو در یک سطح باشید، وی از با شما بودن بسیار احساس خوبی خواهد داشت.

عکس العمل مناسب با حالت روحی شخص

اگر فردی را که مورد اقدامات انعکاسی قرار داده اید دارای مسائل زیادی است، به وی پیشنهاد خنده دار بیخیالی را ندهید مثلاً نگوئید" نگران نباش بیا فعلاً یک فیلم خوب با هم ببینیم آنوقت همه چیز را فراموش می کنی".

او در شرایط نا مساعدی است و از شما انتظار دارد تا با وی همدردی کنید. ابتدا با شرایطی که دارد منطبق شوید، آنگاه چیزی مثل این بگوئیدکه "از شرایطی که دارید ناراحت شدم اگر فکر می کنی می توانم کاری کنم که اوضاع بهتر بشود حتماً به من بگو". تنها چیزی که وی در این شرایط به آن احتیاج دارد،پیدا کردن کسی است که حال و هوای خودش را داشته باشد.

نکته مهم : اگر کسی دارای مسائل احساسی شدید و بزرگی باشد، و شما به اقدامات انعکاسی در مورد وی دست زده باشید، این مخاطره و ریسک وجود دارد که در وی و احساسات وی غرق و ذوب شوید. بنابراین بایستی این اقدامات را در شرایطی که از ریسک پائینی برخوردار است، به عمل درآورید.

ایجاد ارتباط

هدف نهائی از اقدامات انعکاسی، برقرارکردن ارتباط می باشد. حالا زمان آن فرا رسیده است که شما و افرادی که تحت اقدامات انعکاسی قرار داشته اند، به قدری به هم نزدیک و هماهنگ شده باشید که گوئی سالهاست یکدیگر را می شناسید.

سئوال این است که چگونه متوجه خواهید شد این ارتباط برقرار شده است؟ برای این منظور پس از آنکه مدتی از اقدام انعکاسی شما گذشت، به طور مثال بینی خود را بخارانید یا پاها را روی هم بیندازید. اگر شخص مورد نظر هم همین کار را با کمی وقفه تکرار کرد، بدانید که مأموریت انجام شده است و شما در این مرحله مقاومت و دفاع طرف مقابل را به کمترین نقطه ممکن پائین آورده اید. این بدانمعنی است که در چنین شرایطی او به بهترین وجه پذیرای پیشنهادات شما می باشد. (ادامه دارد)

تلفن تماس: ٠٩١٢١٢۶٩٣٨٢

/ 0 نظر / 14 بازدید