توانائی های خود را برای پیش بینی بحران افزایش دهیم

برگرفته شده از کتاب: مهارتهای بنیادی در رهبری استراتژیک توسط پاول جی. اچ. شومیکر، استیو کراپ، و سامانتا هاولند

بیشتر رهبران حتی آنهائی که از مهارتهای بالائی برخوردار هستند، دارای توانمندی کافی جهت تشخیص تهدیدهای کسب و کار خود نیستند. اما برای موفقیت لازم است بتوانیم از سمپتوم ها وعلائم کوچک درون و بیرون سازمان به بیماری در حال پیشرفت آن و یا بیماری در حال شیوع در کل صنعت پی ببریم.

برای اینکه چنین مهارت مهمی را ملکۀ شیوۀ رهبری خود در کسب و کار کنیم بایستی با مشتریان، تأمین کنندگان، و دیگر شرکاء تجاری در خصوص مشکلات و چالش های شان گفتگو کنیم و آنها را بشناسیم. تحقیقات بازار و شبیه سازی به ما کمک می کنند تا دیدگاههای رقبا را برای واکنش های احتمالی شان به ابتکارات و محصولات جدید، درک کنیم و طرح های بالقوه نابود کننده را پیش بینی کنیم. به رقبائی که سرعت رشد سرسام آوری دارند توجه کنیم و هر اقدام آنها که موجب تعجب مان می شود را بدقت مورد بررسی قرار دهیم. فهرستی از مشتریانی که بتازگی از دست داده ایم فراهم آوریم و علت آن را جستجو کنیم. در کنفرانسها و مراسمی که در دیگر صنعت ها و صنف ها برگزار می شود شرکت کنیم. همه اینها ما را در معرض اطلاعاتی قرار می دهند که برای درک و حس فرصتها و یا بحرانهای احتمالی نیاز داریم.

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 7 بازدید