سه پرسشی که مدیران اجرائی بایستی از بخش عملیاتی بپرسند

هر چقدر ارتفاع هرم سازمان شما بلندتر باشد کسب اطلاع از آنچه در بخش عملیات می گذرد سخت تر خواهد بود. با پرسیدن این سئوالات از کارکنان خط مقدم و بخش عملیات می توان درک بهتری از اوضاع شرکت در  بخش های مهم تعامل با مشتریان و تأمین کنندگان داشت:

  • چگونه می توانم به شما کمک کنم؟ با طرح این پرسش از کارکنان، مشتریان، و تأمین کنندگان و اطمینان از اینکه مدیران میانی نیز چنین می کنند، می توان اهمیت عملکرد این افراد برای شرکت را ترسیم نمود.
  • چرا این کار را به این روش انجام می دهیم؟ بپرسیم تا یادبگیریم نه اینکه انتقاد کنیم. انسانها از اینکه کسی به حرفهایشان گوش کند لذت می برند و ما از بازخورد واقعی منتفع خواهیم شد. برای تعیین تغییراتی که بایستی محقق گردد باید فهرستی از افراد ،کارها، و مقیاس های سنجش برای تغییر فراهم کنیم.
  • آیا امکانات و حمایت کافی برای انجام کارهایت در اختیار داری؟ از افراد بپرسیم آیا امکانات لازم برای انجام کارهایشان در اختیار دارند و با حفظ تماس با آنها موجب انگیزش، جلب اعتماد، و ایجاد یک درک مشترک از چشم انداز شرکت شویم.
/ 0 نظر / 104 بازدید