مسئله تیم را چه موقع حل کنیم و چه موقع حل آن را به خودشان بسپاریم

اقتباس از مقاله ای توسط جوزف گرانی

اگرتیم مان بطور مداوم مسائل شان را به ما (به عنوان مدیر ارجاع) می دهند، بجای آنکه خودشان برای حل آن اقدامی بکنند، آنگاه باید به خودمان به عنوان یک مدیر شک کنیم. بنابراین تنها گاهی اوقات (بسته به ماهیت مسئله) بایستی اجازه دهیم تا حل مسائل به ما احاله گردد. برای اینکه بتوانیم بدرستی ماهیت مسائلی که بایستی ما در حل آن دخالت کنیم را از دیگر مسائلی که حل آن می تواند توسط تیم مان عملی گردد، تشخیص دهیم، بهتر است هنگام مواجهه با مسائل، این نکات را مورد توجه قرار دهیم :

بطور مثال تا وقتی متوجه نشدیم"چه کسی بایستی این مسئله را حل کند" هرگز مطرح نکنیم که "چطور این مسئله را حل کنیم؟" در واقع نیاز به حل مسئله را با توجه به اینکه نوع واکنش ما چه تأثیری بر رفتار افراد در آینده خواهد گذاشت، تعدیل و تنظیم کنیم.

وسوسۀ سرعت گرفتن کار و عبور از مسئله می تواند ما را در کمک به افراد تیم به زیاده روی سوق دهد. به یاد داشته باشیم که اگر دیگران برای حل مسئله تقلا می کنند، این بدانمعنی است که بهترین راه حل این مسئله واقعاً نزد همان افراد است. همیشه از خودمان به عنوان مدیر بپرسیم "کمترین فعالیتی که باید انجام دهم کدام است؟" بایستی همیشه وقتی افراد تیم قادر به انجام کاری هستند، پائین ترین سطح ابتکار و عمل را در دستور کار خودمان قرار دهیم و اجازه دهیم تا تیم مان مسائلی که قادر به حل آن است را بر عهده بگیرد.

تلفن تماس: 09121269382

/ 0 نظر / 137 بازدید