برای نوآوری، از تاکتیک مسابقه استفاده کنیم

اقتباس از مقالۀ تشویق به نوآوری توسط آنیل راثی

راه انداختن رقابت داخلی در کسب و کار می تواند پیش ران خوبی برای روشهای نو در انجام کارها باشد. بدینترتیب می توان مهارتهای جدید را به کارکنان آموخت، بین افراد در بخش های مختلف کسب و کار ارتباط برقرار کرد، و روحیۀ عمومی نوآوری در مجموعه را افزایش داد. اگر خواستید مسابقه ای برای جمع آوری ایده  های جدید جهت انجام کاری در کسب و کارتان، ترتیب بدهید مراحل زیر را رعایت کنید:

  • مسابقه را پیرامون یک نیاز مشخص چارچوب بندی کنیم. عنوان یا پرسشی را طراحی کنید که مجموعه کاری تان از پاسخ و حل آن منتفع شده و سود ببرد. مثلاً بخش توزیع چگونه می تواند بهره وری بیشتری داشته باشد؟ یا برای کاهش استفاده ازکاغذ، کدام کارها را به چه روش جدیدی انجام دهیم؟ و...

  • یک فرآیند گام به گام را برای همکاری تعریف کنیم. به جای اینکه از کارکنان یک طرح پنجاه صفحه ای مطالبه کنیم، بهتر است یک فهرست معمولی از ایده های جدید برای انجام کارها را تهیه کنیم تا پس از چارچوب بندی ایده های پراکنده، کار را به یک تیم کارشناس از افراد گروه بسپاریم.

  • منابع ضروری را تأمین کنیم. دسترسی به داده ها یا اطلاعات و امکانات ضروری جهت کنکاش در مورد ایده های افراد را در اختیارشان قرار دهیم. از کلاس، کارگاه، و راهنمائی های آموزشی جهت طراحی مسابقه مورد نظر، استفاده کنیم.

هدایت تیم کاری یکی از ابتدائی ترین وظائف مدیریتی است

تلفن تماس : 09121269382

/ 0 نظر / 57 بازدید