اهداف خود را قبل از جلسۀ مشاوره و دیدار با مشاور بطور مشخص تعیین کنیم

19 ژانویه 2012

اقتباس از : HBR

اینکه بدانیم در یک برنامۀ مشاوره در پی چه مطلبی هستیم و می خواهیم به چه چیز برسیم، از اهمیت بالائی برخوردار است. این موضوع بخصوص در ساعات و جلسات اولیۀ مشاوره که غالباً از هر دری سخنی به میان می آید، برای اداره جلسه و به نتیجه رسانیدن آن بسیار کلیدی است.

قبل از اولین جلسه با مشاور، معین کنیم(به صورت نوشتاری) که امیدوار هستیم چه نکته ای را فرا بگیریم. از خودمان بپرسیم برای کار و زندگی در پی چه هستیم. کدام داشته ها به ما کمک می کند تا به خواسته هایمان نزدیک شویم؟ کدام توانمندی ها  می توانند بهترین کمک و یاری را به ما ارائه دهند؟ آنگاه صادقانه موانع، چالش ها، یا ناتوانی ها و ضعف هائی که از سرعت ما می کاهد و یا موجب توقف ما می شود را بررسی و تعیین کنیم.

وقتی حائز این شرایط شدیم و به همچین جایگاهی رسیدیم، آنگاه قادر خواهیم بود که اهداف خود از برگزاری جلسۀ مشاوره را بطور مشخص با مشاور در میان بگذاریم. بهتر است تعداد مواردی را که در یک جلسۀ مشاوره مورد بررسی قرار می دهیم، در حدی باشد که بر کیفیت جلسه تأثیر نگذارد و مطالب بخوبی کنکاش و تفهیم شوند.

/ 0 نظر / 86 بازدید