مدیران و رهبران کسب و کار، آیا تفاوت درس دادن و تربیت کردن را می دانیم

برگرفته شده از : راهنمای هاروارد برای تربیت کارکنان، هشتم اکتبر 2013

برای توسعه و توانمند سازی کارکنان بایستی ابتدا قبل از رویکرد به آنها، شرایط را مورد ارزیابی قرار دهیم. مثلاً آیا با یک فرد فاقد تجربه سروکار داریم که آمادۀ یادگیری و پیشرفت  است ؟

 اگر آری آنگاه یک رویکرد مستقیم برای تدریس که کارها و دستورالعمل ها را بطور روشن بیان نماید، مورد نیاز خواهد بود تا به پرسشها و ابهامات وی  پاسخ داده شود. در این شرایط حتی می توان نقش وی را در پیشبرد یک پروژه نشان داد تا با مشاهدۀ نقش خود بتواند آمادگی لازم برای کارهائی که از وی انتظار می رود را کسب کند.

اما اگر صورت مسئله چیز دیگری بود، آنگاه بهتر است یک رویکرد حمایتی (تربیتی) را در نظر بگیریم. در این شرایط پرسش برای تحریک به منظور فکر کردن و پیدا کردن راه حل مسائل می تواند جایگزین روش قبلی (صرفاً بیان مفاهیم و تئوری)، شود.

لذا از هر لحظه بایستی به عنوان فرصتی برای تعامل و کشف یا خلق راه حل استفاده کرد. بایستی بیشتر از آنچه می گوئیم، بپرسیم توجه  داشته باشیم این یک نسبت بترتیب 1 به 4 خواهد بود. اگر آنچه می گوئیم  به آنچه می شنویم بیشتر از این مقدار باشد، ما مشغول تدریس هستیم  و نه تربیت

 موفق باشید

 09121269382

/ 0 نظر / 95 بازدید