نیروی خوب فروش دارای بیشترین شبکه ارتباطی است

برخی رفتارهای مشخص می تواند نیروهای موفق در سازمان فروش را از دیگران متمایز نماید. فارغ از اینکه چه می فروشیم به چه کسی می فروشیم یا در کجای دنیا قرار داریم، موفقیت در فروش با دسترسی به مشتریان ، متخصصان، و مدیران ارشد، همبستگی بالائی دارد. اگر می خواهیم عملکرد خود در فروش را ارتقاء دهیم بهتر است روی این موارد کار کنیم:


  • صرف زمان کافی با مشتریان و مشتریان بالقوه. ارتباط چهره به چهره با مشتریان و مشتریان بالقوه را افزایش دهیم البته تا حدی که به مزاحمت مبدل نگردد.
  • شبکه قدرتمندی از ارتباطات را ایجاد کنیم. خریداران کسی را می خواهند که نیازشان را بفهمد و بتواند بسرعت به پرسشهایشان پاسخ دهد. بنابراین باید بتوان افراد مناسب با تخصص مناسب را در زمان مناسب بکارگرفت و لازمه چنین توانمندی داشتن یک شبکه قدرتمند از ارتباطات است.
  • ایجاد ارتباط با مدیر مافوق و دیگر مدیران ارشد سازمان. بایستی از مراحل تأئید شدن یک قرارداد در درون سازمان خودمان آگاه باشیم. این یعنی دسترسی به مدیران در زمان لازم.

توان فروش موفق با تمرین مداوم که به نوعی بصیرت و شم تبدیل می شود عملی و امکان پذیر است

موفق باشید

/ 0 نظر / 66 بازدید