من انرژی ام، من بینهایت ام، اسم من پول است

من یک ایده و طرز فکر هستم ، جنس من از انرژی است

من نه خوب هستم و نه بد، من تنها همانچیزی هستم که شما در مورد من تصمیم می گیرید و نقشی که برایم تعیین و خلق می کنید. برای من مهم نیست که شما تا چه اندازه با هوش هستید، کجا زندگی می کنید، چکار می کنید و یا اهل کجا هستید. من فقط متأثر از انرژی شما هستم. نیازهای من بسیار ساده هستیند و قوانین حاکم بر من نیز به همین ترتیب روان و معمولی می باشند.

من انرژی هستم

من محدودیتی ندارم بجز شرایطی که خودتان یا ذهن تان برایم تعیین می کنید. در این جهان هیچ محدودیتی برا ی انرژی وجود ندارد و از آنجا که من تنها انرژی هستم لذا قابل محدودیت و کنترل نمی باشم.

من عاشق فراوانی هستم

من جذب کسانی می شوم که به فراوانی می اندیشند و فقر و قحطی و نداری و کمبود و .... در افکارشان جائی ندارد. من مجذوب کسانی هستم که بزرگ فکر می کنند. وقتی باور کنید که به اندازه کافی وجود دارد تا به اطرافیان تان هم برسد(هرچیز)، آنگاه من مثل آهن ربا جذب تان می شوم.

من از کمبود فراری هستم

از آنجا که محدودیتی ندارم، با کسانی که تفکر برنده / بازنده دارند یا چشم اندازی مبتنی بر کمبود دارند، یا کسانی که فکر می کنند من کم هستم و به همه نمی رسم یا دور از دسترس هستم، سر و کاری ندارم، چون طبعاً ازکسانی که کوچک می اندیشند، پرهیز می کنم.

من عاشق ایجاد ارزش هستم

چیزی که بیش از همه من را جذب خودش می کند ایجاد و خلق ارزش است. من به جائی می روم که ارزشی ایجاد می شود چون ایجاد و خلق منبعث از انرژی است. اگر می خواهید من را  در زندگی تان جذب کنید، بر ایجاد ارزش برای دیگران متمرکز شوید تا من ظاهر شوم.

من حق ذاتی کسی نیستم  و از خود شیفتگی بیزارم

کسی نمی تواند من را به انحصار خود در آورد. من همیشه به جائی می روم که مورد احترام باشم و در آنجا ارزش ایجاد یا خلق شود. اینموضوع ارتباطی به خوب و بد بودن ندارد. کسانی که به من اهمیت نمی دهند و در مورد انرژی من دچار خود شیفتگی می شوند، من را از دست می دهند.

من یک مأموریت دارم آنهم خدمت به شماست

این به انرژی و خلق ارزش مربوط می شود. هدف من رفتن به جائی است که جذب آن می شوم و جائی که بتوانم بیشتر و بزرگتر شوم.

تنها هدف من بیشتر کردن خودم است

از آنجا که انرژی محدودیتی ندارد، هدف من تولید مجدد و رشد خودم است تا انرژی بیشتری به جهان وارد کنم. من مخلوق ارزش هستم. من یک انرژی تکاملی هستم. پیام من برای شما صریح و روشن است:

کسانی که در این دنیا برای دیگران ارزش ایجاد می کنند، من را در زندگی خویش خواهند یافت.

من همانجائی هستم که شما باور داشته باشید آنجا هستم

لذا این باور شماست که من می توانم موجب بدبختی و سیه روزی شما بشوم و یا اینکه برای تان معجزه کنم. من نه مثبت هستم و نه منفی. من همانچیزی هستم که شما تصمیم می گیرید باشم. اگر از من بترسید، می توانم توان تان برای بقا را منهدم کنم و اگر با من رفیق شوید می توانم رؤیاهای تان را محقق کنم. من می توانم ارباب یا نوکر شما باشم ؛ انتخاب با شماست.

بنابراین ارتباط ما با یکدیگر بسته به خودت است.

فکر نمی کنی وقتش شده که همدیگر را بهتر بشناسیم؟

 

/ 0 نظر / 60 بازدید